Paslaugos

Naudojimosi biblioteka taisyklės

                                                                           Elektroninių skaityklių naudojimo aprašas
Nemokamos                                           
 

 • atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • konsultacijos, ieškant informacijos;
 • knygų ir kompiuterinių dokumentų išdavimas į namus;
 • elektroninių knygų skaitymas portale www.ibiblioteka.lt;
 • knygų pristatymas į namus judėjimo negalią turintiems skaitytojams;
 • informacija apie skyrių, filialų ir saugyklos fonduose esančius dokumentus;
 • paieška elektroniniame kataloge, spaudinių užsakymas, rezervavimas;
 • knygų ir kitų leidinių grąžinimas savitarnos būdu Knygų grąžinimo irenginyje prie bibliotekos;
 • LESTO paslaugos per savitarnos svetainę https://ignitis.lt 
 • laikraščių  ir žurnalų skaitymas skaitykloje;   2022 m. spauda
 • naudojimasis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, specialiaisiais žodynais, naujausiais leidiniais kompiuterijos, sociologijos, gamtos ir kt. klausimais;
 • informacijos paieška internete;
 • paieška duomenų bazėse: Lietuvos periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje, „Verslo žinių“ archyvas internete, EBSCO Publishing eIFL.net, LR Seimo teisinių dokumentų bazėje ir kt;
 • naudojimasis nacionalinės bibliografijos duomenų baze, Viešosios bibliotekos kompiuteriniu katalogu;
 • Kompiuterio ir interneto pradmenų mokymai;
 • interneto vartotojų konsultavimas, pagalba skaitytojams naudojantis informacijos paieškos sistemomis internete bibliotekos žiniatinklio svetaine, elektroniniu katalogu, kitomis elektroninėmis paslaugomis;
 • informacijos teikimas bibliotekoje, telefonu ir el. paštu;
 • klasikinės ir šiuolaikinės muzikos klausymasis;
 • aklųjų bibliotekėlės knygų Brailio raštu ir garsinių knygų išdavimas akliesiems ir silpnaregiams.
 • kompiuterizuota darbo vieta su programine įranga akliesiems ir silpnaregiams.
 • belaidis internetas Wi-Fi.

 http://www.anyksciuvb-sena.lt/lt/paslaugos

Mokamos  
 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
LIUDVIKOS IR STANISLOVO DIDŽIULIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ   

Į K A I N I A I     (.pdf 323 KB)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO >>> 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=265649