Elektroninės knygos

Kraštotyros skaitmeniniai leidiniai


ANYKŠČIŲ KRAŠTAS SPAUDOJE 1948–1952 m.


 

ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA
Kn. 1. Anykščių kraštas Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1914 m.) ir Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.)
2-oji pataisyta ir papildyta laida


ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA
Kn. 2. Anykščių kraštas tarpukariu
2-oji pataisyta ir papildyta laida


ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA
Kn. 3. ANYKŠČIŲ KRAŠTAS OKUPACIJŲ METAIS (1940–1989)
2-oji pataisyta ir papildyta laida
Atrankinė dalykinė archyvinių dokumentų rodyklė


ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA
Kn. 4. Vardų rodyklė
2-oji pataisyta ir papildyta laida

SURDEGIS AMŽIŲ TĖKMĖJ, METŲ BĖGSME
Bibliografijos rodyklė (1622–2015)