Biudžeto ir finansinės ataskaitos

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei 2009m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, viešinamas Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Darbo užmokesčio vidurkiai

Finansinė atskaitomybė

   
Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos administracija

.