Laisvos darbo vietos

  

 

Data

Pareigybė Darbo pobūdis Reikalavimai, privalumai Pateikiami dokumentai Pastabos
 2022-10-24  Edukatoriaus (-ė) Edukacinių užsiėmimų ar edukacinio pobūdžio renginių, stovyklų organizavimas, edukacinių programų kūrimas pagal tikslinių grupių poreikius, darbas komandoje, bendravimas. Turėti aukštąjį humanitarinį ar socialinį išsilavinimą (pageidautina – menotyros, istorijos krypties arba edukologijos, pedagogikos krypties).

Gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesniu kaip B2 lygiu) įgūdžių;
Gebėti savarankiškai organizuoti darbą bei kokybiškai įgyvendinti pavestas užduotis.

Gebėti edukacinius užsiėmimus vesti internetinėje erdvėje.
Rengti gramatiškai taisyklingus tekstus.

Turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir gebėti dirbti su pagrindinėmis Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Būti kūrybingu ir komunikabiliu.
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

 Gyvenimo aprašymas (CV) „Edukatorius“ elektroniniu paštu  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. . iki 2022 m. lapkričio 11 d.
2022-10-25 Bibliotekininkas  

Kartu su Biblioteka ir mikrorajono kultūros bei švietimo įstaigomis, koordinuoja
Filialo kultūrinę veiklą;

Rūpinasi papildomų lėšų pritraukimu: rengia kultūrinės veiklos projektus, dalyvauja
ieškant rėmėjų;

Aptarnauja Filialo vartotojus;

Registruoja Bibliotekos naujus vartotojus: užpildo formuliarą, supažindina skaitytoją su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, dokumentų fondu, paaiškina, kaip naudotis
Filialo informacinės paieškos sistemomis (IPS);

Konsultuoja ir padeda lankytojams rasti ir pasirinkti informacijos šaltinius;

Apskaito vartotojus, lankytojus, išduotis, bibliografines užklausas ir pildo bibliotekos
dienoraštį.

Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 m.);

Vadovautis LR Įstatymais, LRV nutarimais, kt. teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, Anykščių rajono savivaldybės teisės aktais, Bibliotekos, filialo nuostatais, pareigybės aprašu, Bibliotekos direktoriaus įsakymais;

Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

Sklandžiai kalbėti valstybine kalba;

Ne žemesniu kaip A1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti vieną iš ES darbo kalbų.

Gyvenimo aprašymas (CV)
elektroniniu paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ;
iki 2022 m. lapkričio 9 d.