Veiklos sritys

– vykdyti bibliotekų veiklą: būti visiems vartotojams prieinama savivaldybės viešąja įstaiga, kaupiančia ir saugančia universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, aptarnaujančia visus visuomenės atstovus viešaisiais informaciniais šaltiniais;

– būti informacijos sklaidos, mokslo ir švietimo, kultūros centru;

– būti modernia, bendruomenės poreikius ir lūkesčius tenkinančia, informacinės sklaidos, patrauklaus darbo, laisvalaikio, saviraiškos kultūros įstaiga.